מידע
שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון
מידע - שירותי הנה"ח ושכ"ע
רחוב שטרייט 2 פתח - תקוה
טלפון : 03-9346536
פקס : 03-9043487
נייד : 054-2526171
RSS
מוקד מידע טלפוני
חינם
לעצמאים , מנהלים ואנשים פרטים
טלפון : 054-2526171
בכל נושא , בקשה ועזרה
מיקצועית
    
מידע

  שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר . הכשרה מקצועית והדרכה .  קורסים מעשיים ומקצועיים    
  הכנה והפקת תזרים מזומנים ותקציב עסקי ומשפחתי . בקורת והכנת דו"חות שנתיים
 חשבות לחברות . הצהרת הון
                        
      
רחוב שטרייט 2 פ"ת טלפון : 03-9346536 פקס' : 03-9043487 נייד : 054-2526171
לשיחת צ'אט עם נציג לחץ על הכפתור הירוק בתחתית הדף

 

       
                                              חשבונאות                                    
 
  חשבונאות - הנהלת חשבונות הינה נובעת מרישום פעילות כספית וניתוח אירועים כלכליים
  ואשר תכליתה הפקה והסקת מסקנות והעברת המידע למנהלים , בעלי מניות שלטונות המס
  וכל המעוניין בנתונים העיסקיים .
  הרישום והניהול החשבונאי מתבצע ע"י פקידים , מנהלי חשבונות , אנשי שיווק ומלאי
  וכתוצאה מרישום התנועות הכספיות מתקבל תמונת מצב עדכני של החברה , הארגון או
  בית העסק .
  מבנה רישום חשבונאי מתבסס מפעולות שוטפות יומיומיות כגון : הכנסות , הוצאות קניות 
  ומכירות ציוד ונכסים . מטרת החשבונאות היא לתכנון פיננסי , תחזיות והערכות , תמחור 
  ותקצוב . על סמך רישום תקין ותיקני מובא לביטוי בשני דוח"ות כספיים : דו"ח מאזן ודו"ח
  רווח והפסד וזאת על פי כללי תקן מקומי ובינלאומי . 
 
  החשבונאות הכפולה
  הנהלת חשבונות כפולה מתבצעת ברישום הכנסה (זכות) כנגד גורם המקבל (חובה ) ורישום
  הוצאה (חובה) כנגד הגורם הנותן (זכות) . בעת רישום הפעילות יש לבדוק את האיזון במערכת
  אזי יש איזון בדו"חות הכספיים .
  בסוף תקופה חשבונאית מופקים ארבעה דוח"ות כספיים :
  - דו"ח מאזן - דו"ח תקופתי על מצב העסק (יתרת הנכסים וההתחייביות ביום מסוים) .
  - דו"ח רווח והפסד - תוצאות הפעילות העיסקית (הררוח או ההפסד עבור התקופה ) .
  - דו"ח תזרים מזומנים -
  - דו"ח על השינויים בהון העצמי -
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

גירסה להדפסהלדף הקודםלראש הדף

 

                                   
                  שירותי הנהלת חשבונות + חשבות שכר + קורסים מעשיים + הדרכה והכשרה מקצועית + תזרים מזומנים
 תקציב עסקי / אישי + בקורת והכנת דו"חות שנתיים + חשבות לחברות + הצהרות הון

 

 


  לשיחת צ'אט עם נציג לחץ על הכפתור הירוק בתחתית הדף                     
רחוב שטרייט 2 פ"ת טלפון : 03-9346536 פקס' : 03-9043487 נייד : 054-2526171
מ.י.ד.ע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
רחוב האחים שטרייט 2(פינת פינסקר34) פתח - תקוה
טלפון:03-9346536 פקס': 03-904.3487 נייד : 054-2526171
 
Copyright © 2006 Your Company. All rights reserved.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SafeCMS ניהול תוכן | בניית אתרים | אחסון אתרים