http://www.mida88.co.il - שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
http://www.mida88.co.il/


             מידע הינו משרד ותיק הנותן שירותים מגוונים בכל תחומי הנהלת 
           החשבונות על כל  סוגי פעילות מנהל החשבונות וחשב השכר , בניהולם 
           של קלימיאן שרה ובני עם ידע וניסיון של 30 שנות עבודה . משרדנו 
           מעמיד לרשותכם את כל הידע המקצועי והניסיון הרב שצברנו בתחום 
           הנהלת חשבונות  ושכר ממוחשבים החל בשירותי הנהלת חשבונות ושכר
           וכלה בהדרכה , הכשרה מקצועית , הכוונה  וליווי מקצועי למנהל החשבונות
           ושירות במקום עבודתו .                                                                 
 
               לחברות , עצמאיים , בתי עסק  , עמותות ומנהלי חשבונות .
         קלימיאן שרה ובני - מנהלי חשבונות     
     
               שירותי הנהלת חשבונות ושכר
           שירותי הנהלת חשבונות ושכר ממוחשבים ומקוונים .
           שירותי שכר עבודה ותחשיבי עלויות עובד - מעביד .

           קורסים  מעשיים  מקצועיים בהנהלת חשבונות ושכר 
           קורסים מעשיים / מקצועיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה .
           הכשרה והדרכה מקצועית בהנהלת חשבונות בבתי עסק וחברות .
           ליווי ותמיכה מקצועית בהנהלת חשבונות וחשבות שכר
          סדנאות לעבודה מעשית בהנהלת חשבונות ושכר באינטרנט .
                  


          לעצמאיים , חברות , בתי עסק ועמותות 
          קלימיאן איתן - רואה חשבון 
            שירותי ראיית חשבון
          הכנה והגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשויות המס, בנקים ורשם החברות .
          פתיחת תיקים במס ערך מוסף , מס הכנסה וביטוח לאומי .
          תכנון מס שנתי ובדיקת חבויות למס
           הכנת דוחות ביניים סקורים ודוחות בלתי מבוקרים .
           חשבות לחברות
           הצהרות הון .
           יעוץ מס , יעוץ כלכלי ותכנון פיננסי .  
 
           הפקה והכנת תזרים מזומנים 
           ניהול , הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים משפחתי - אישי .
           ניהול  , הכנה והפקת תזרים מזומנים  לעסקים קטנים ובינוניים  .
         הכנה והפקת  תקציב
           הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי 
           הכנה והפקת תקציב לעסקים קטנים ובינוניים ,
          הכנה והפקת תקציב למוסד שלא למטרות רווח (מלכ"ר)  .       
           הכנה והפקת תקציב לחתונה , חגים ואירועים  .