http://www.mida88.co.il - הכשרה והדרכה בהנהלת חשבונות ושכר
http://www.mida88.co.il/הכשרה והדרכה מעשית למנהלי חשבונות.htm

 
a          
                                הכשרה והדרכה מקצועית בהנה"ח ושכ"ע
                                     למנהלי חשבונות סוג 1+2,3 חשבים , חשבי שכר
                                                         קורס הנהלת חשבונות ושכר עבודה יחידני
  
        הכשרה והדרכה מקצועית
         הכשרה מקצועית בהנה"ח ושכר עבודה מיועדת לכל המעוניין ברכישת ניסיון (פרקטיקה מקצועית)
         בכל תחומי הנה"ח ושכר היא מותאמת למנהלי חשבונות עם רקע תיאורטי . הקורס מותאם למנה"ח
         בכל הרמות עם או בלי ניסיון בתחום , הקורס משלב עבודה מעשית עם הסברים תיאורטיים בליווי
         מקצועי לכל משך הקורס .
     
          קורסים בהנהלת חשבונות ושכר
  
         תוכנת הנה"ח - חשבשבת וריווחית .
         תוכנת הנה"ח חד צידית - עצמאית וריווחית .
         תוכנת שכר עבודה - מיכפל ועוקץ .
 
            במסגרת ההכשרה :
        1 . הקמת מערך ואינדקסים להנה"ח כולל קודי מיון ותנועות לדו"ח רווה"פ .
          2 . הקשת ניירת שוטפת הכוללת : חשבוניות , קבלות , הפקדות , חשבוניות ספק
               שקים לספקים ומוסדות , חשבונות יבוא ויצוא , י"פ ופקודות נוספות .
          3 . ניתוחי כרטסת קופות , לקוחות , ספקים, עובדים , כרטיסי אשראי , הלוואות
               מט"ח וש"ח , מוסדות חייבים וזכאיים .
          4 . התאמות בנקים ש"ח ומט"ח כולל שערוך כללי .
          5 . הפקת מאזן בוחן , דו"ח רווה"פ .
          6 . הכנת דוח"ות גיול חובות ותזרים מזומנים . 
          7 . הקמה והפקת מערך שכר הכולל הפקת תלושי שכר ודיווחים למוסדות .
          8 . הכנה ודיווחי מע"מ , דו"ח 102 למ"ה ובטוח לאומי , ניכוי במקור מלקוחות 
               וספקים . 
          9 . הכנה והתאמת טפסי דו"ח 126 שכר עבודה , וטופס 856 ניכויי במקור מספקים .
        10 . הכנת תיק ניירות עבודה ומאזן בוחן לבקורת רואה חשבון .
 
           מסגרת ההכשרה : 80 שעות עבודה מעשית ע"ג מחשב במשך 3 חודשי עבודה 
           רצופים במתכונת יחידנית וייחודית .   
         
1  .      קיימת אפשרות לבניית מערך הכשרה מקצועית למנה"ח בבית העסק / החברה
           בכל תחום ושלב בעבודת מנה"ח במקום עבודתו .