הכנת דו"חות כספיים

ניהול משק בית וכלכלת משפחה הינה כמו לנהל עסק אנחנו חייבים לדעת כמה כסף אנחנו מוציאים וכמה אנחנו מרווחים ולוודא לא להיכנס למינוס ולהישאר מאוזנים .אם נשמור על תקציב מאוזן נוכל להימנע מחובות ותשלומים מיותרים ונוכל להגשים חלומות.

הכנת דו"חות כספיים לחברות קטנים ובינוניים

 1. דו"ח מאזן בוחן .
 2. דו"ח רווח והפסד .
 3. דו"ח שינויים בהון העצמי .
 4. דו"ח תזרימי מזומנים .
 5. דו"ח תקציב עסקי .

הכנת דו"חות כספיים לעצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים

 1. מאזן בוחן .
 2. דו"ח רווח והפסד .
 3. תזרים מזומנים .
 4. גיול חובות .

הכנת דו"חות למשפחות ועצמאיים

 1. דו"ח תזרים מזומנים .
 2. דו"ח הכנסות והוצאות .
 3. דו"ח תקציב אישי .
 4. דו"ח תקציב משפחתי .

סדנא בניהול כלכלת הבית

הרצאה בניהול בנק וכלכלת הבית